Bokföringsboken

En handbok för löpande redovisning och ett viktigt komplement till BAS-kontoplanen. Innehåller detaljerade konteringsinstruktioner för alla BAS-konton.

Bokslutsboken

Bokslutsboken 2017 hjälper dig att göra rätt direkt vid bokslut enligt K2 eller K3.

THE ACCOUNTING MANUAL

Baserad på den svenska boken för löpande redovisning (Bokföringsboken).

BULLETINEN

Nyheter med expertkommentarer främst inom praktisk redovisning, men även beskattning m.m.

Nyckeltalen

Bättre analys och effektivare ekonomistyrning. 

Bokföringsboken 2017

Handboken som hjälper dig att göra rätt direkt vid löpande redovisning! Köp den här

Kontoplaner för 2017

Ladda ner kontoplaner för 2017 helt gratis! Finns både som PDF och XLS. Ladda ner kontoplaner

Prenumerera på BAS Nyhetsbrev

BAS – mer än en kontoplan

BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Föreningen har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och publikationer i anslutning till denna.

false

Samarbetsavtal med Srf konsulterna

BAS tecknade 2015 ett samarbetsavtal med Srf konsulterna. Det innebär i korthet att Srf konsulterna i enlighet med BAS instruktioner ska producera sakinnehållet i BAS-produkterna. Läs mer

false

Prenumerera på Bulletinen

Följ och delta i debatten om ekonomi- och redovisningsfrågor. Bulletinen innehåller nyheter med expertkommentarer främst inom praktisk redovisning, men även beskattning m.m. Teckna din prenumeration här

Aktuellt

Ny webbplats

24 augusti 2017

Välkommen till BAS nya webbplats! Responsiv, modern och med nya funktioner.

Läs mer


Träffa oss på mässan Ekonomi & Företag

18 augusti 2017

I år kommer vi att delta på mässan Ekonomi & Företag i Kista den 28 och 29 september. Du hittar oss i monter D18!

Läs mer


The Accounting Manual i nytryck

1 juli 2017

The Accounting Manual har omarbetats och kommit ut i nytryck. Boken bygger på Bokföringsboken, men innehåller dessutom hänvisningar till lagar och normer som ska tillämpas vid upprättande av bokslut.

Läs mer


Gå till nyhetsarkivet

Vanliga frågor och svar

Det är ingen skillnad. Begreppet SRU står för standardiserade räkenskapsutdrag och SRU-koder infördes när det för första gången infördes standardiserade räkenskapsutdrag i inkomstdeklarationerna. Vid denna tidpunkt var SRU-koderna tresiffriga. När dessa koder blev fyrsiffriga benämndes dessa fältkoder.

Både Skatteverket och andra använder båda begreppen, vilket tyvärr kan vara förvirrande.

Nej, det finns ingen standardkontoplan för den som redovisar moms enligt reglerna om vinstmarginalbeskattning. Däremot finns det i Bokföringsboken ett relativt omfattande fördjupningsavsnitt som behandlar reglerna on vinstmarginalbeskattning. Här finns också ett förslag på en kontoplan som kan användas samt ett flertal exempel hur denna kontoplan kan användas.

Eftersom det fortfarande är möjligt att få avdrag för enklare förtäring som inte utgör en måltid så kommer kontot att vara kvar. Se närmare om hur representation enligt de nya reglerna kan bokföras i bokföringsexempel 72-1 i Bokföringsboken.

Ja, kontoplanen har översatts till tyska och engelska. Det är emellertid bara den engelska som finns uppdaterad.  Det är bara kontoplanen på svenska som tillhandahålls gratis.

Baskontoplanen med konteringsinstruktioner på engelska finns i boken The Accounting Manual.