Frågor och svar

Vi svarar på frågor kopplade till BAS-kontoplanen, våra publikationer och vår verksamhet. Då vi svarar på frågor kopplade till våra publikationer kan du få svar på lite mer än rena konteringsfrågor. Prova oss – det kostar inget!

Frågor vi bedömer vara av allmänt intresse publicerar vi (självklart anonymt) tillsammans med våra svar nedan på webbplatsen.

Har du en fråga kan du börja med att se om svaret finns publicerat. Om du inte hittar det är du välkommen att skicka in frågan till info@bas.se.

Ja, kontoplanen har översatts till tyska och engelska. Det är emellertid bara den engelska som finns uppdaterad.  Det är bara kontoplanen på svenska som tillhandahålls gratis.

Baskontoplanen med konteringsinstruktioner på engelska finns i boken The Accounting Manual.

Nej, det finns ingen standardkontoplan för den som redovisar moms enligt reglerna om vinstmarginalbeskattning. Däremot finns det i Bokföringsboken ett relativt omfattande fördjupningsavsnitt som behandlar reglerna om vinstmarginalbeskattning. Här finns också ett förslag på en kontoplan som kan användas samt ett flertal exempel hur denna kontoplan kan användas.

Eftersom det fortfarande är möjligt att få avdrag för enklare förtäring som inte utgör en måltid så kommer kontot att vara kvar. Se närmare om hur representation enligt de nya reglerna kan bokföras i bokföringsexempel 72-1 i Bokföringsboken.

Det är ingen skillnad. Begreppet SRU står för standardiserade räkenskapsutdrag och SRU-koder infördes när det för första gången infördes standardiserade räkenskapsutdrag i inkomstdeklarationerna. Vid denna tidpunkt var SRU-koderna tresiffriga. När dessa koder blev fyrsiffriga benämndes dessa fältkoder.

Både Skatteverket och andra använder båda begreppen, vilket tyvärr kan vara förvirrande.

Tillämpas K3 kan komponentavskrivning bli aktuellt för maskiner och inventarier. För fastigheter blir det aktuellt så gott som undantagslöst. Det finns däremot inget krav på att dela upp tillgången på olika komponenter i huvudboken. Vill man göra det går det bra att lägga upp egna konton. Men det går lika bra att räkna ut avskrivningarna i en sidoordnad bokföring, t.ex. ett anläggningsregister.

Tillämpas K2 får komponentavskrivning inte användas. Eftersom kontoplanen tar mer sikte på mindre företag och det inte är tvingande att dela upp komponenter på huvudbokskonton finns det inte med i standardkontoplanen.

Har du för övrigt observerat att det i Bokslutsboken finns ett avsnitt som beskriver effekter av komponent-, kontra enhetsavskrivning? Där finns också ett avsnitt om avskrivningar och värdeminskningsavdrag på maskiner och inventarier.


Lämnade svar ska ses som vägledning. BAS-intressenternas Förening tar därför inget ekonomiskt eller juridiskt ansvar för lämnade svar.