Gratis kontoplaner för 2018

Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här.

Kontoplan för 2019
Omfattning
PDF
XSL
BAS 2018

För alla typer av företag utom de som upprättar förenklat årsbokslut

Fullständig
PDF
XSL
BAS 2018 för K1

För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut – K1

Fullständig
PDF
XSL
BAS 2018 för K1 Mini

För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut – K1

Minsta möjliga (ett konto per rad i bokslutet)
PDF
XSL

Komplement till kontoplanen. För att du ska kunna arbeta effektivare och känna dig säker på att du gör rätt direkt, både löpande och vid bokslut rekommenderar vi BAS stödmaterial – Bokföringsboken 2017 och Bokslutsboken 2017.