Bokföringsboken 2017 hjälper dig att göra rätt direkt vid löpande bokföring

Bokföringsboken är en handbok för löpande redovisning. Boken är ett viktigt komplement till BAS-kontoplanen och innehåller deltaljerade konteringsinstruktioner för alla BAS-konton. Instruktionerna är ett nödvändigt stöd vid löpande klassificering och bokföring av affärshändelser om man vill bokföra rätt direkt.

Boken är uppdaterad utifrån ny och ändrad normering från Bokföringsnämnden och ändrade skatteregler, t.ex. representation.

Instruktionerna innehåller följande rubriker:

  • Vad som ska bokföras på ett konto
  • Vad man särskilt bör observera
  • Vad man inte ska bokföra på kontot
  • Hur kontot kan underindelas
  • Vanliga motkonton
  • Relaterade konton
  • Rapportering till SCB
  • Eventuella till kontot momsrelaterade frågor
  • Eventuella till kontot inkomstskatterelaterade frågor

Boken innehåller fördjupningsavsnitt om hur BAS-kontoplanen kan anpassas till olika företags särskilda behov, kopplingar till deklarationer och SCB:s undersökningar, momsregler och många konteringsexempel.


Bokföringsboken ingår i serien Svensk Redovisning och tas fram av BAS-intressenternas Förening. Alla produkter inom serien Svensk Redovisning säljs av Wolters Kluwer.